Χρήσιμες συμβουλές για κυνηγούς!

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Το κυνήγι είναι μια από τις αρχαιότερες ασχολίες και ένας αποτελεσματικός τρόπος συλλογής τροφής που βοήθησε των άνθρωπο να επιβιώσει ανά τους αιώνες. Στην αρχαιότητα ο καλός κυνηγός ήταν εξέχον μέλος της κοινότητας στην οποία ζούσε και πολλές φορές τον λάτρευαν σαν θεό.


Στις μέρες μας το κυνήγι επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα σε όλη την επικράτεια υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πάντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία.


Πότε αρχίζει το κυνηγετικό έτος.
Το κυνηγετικό έτος αρχίζει από την 1η Αυγούστου και λήγει 31 Ιουλίου του επόμενου έτους.

Σε ποιους επιτρέπεται το κυνήγι και σε ποιες περιπτώσεις;
Το κυνήγι επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας κυνηγιού, η οποία έχει εκδοθεί στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του από την αρμόδιας δασική αρχή.
Δεν μπορεί να πάρει κανείς άδεια θήρας εάν δεν είναι μέλος κυνηγετικού συλλόγου, εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι από την υπηρεσία τους δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε τέτοιου είδους οργανώσεις όπως και οι αλλοδαποί.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της άδειας θήρας – άδειας κυνηγιού;
Η άδεια θήρας είναι προσωπική και αμεταβίβαστη, ισχύει για την κυνηγετική περίοδο και την περιφέρεια από όπου εξεδόθη και διακρίνεται: α) σε Τοπική για την Περιφερειακή Ενότητα όπου εκδόθηκε, β)σε Περιφερειακή και ισχύει για μία από τις κυνηγετικές περιφέρειες όπως ορίζεται στον νόμο. ( βλέπε παρακάτω την ενότητα Κυνηγετικές Περιφέρειες)
Οι δημόσιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, κάτοχοι άδειας θήρας οι οποίοι έχουν μετατεθεί μπορούν να θηρεύουν και στην περιφέρεια στην οποία έχουν τοποθετηθεί με την παλιά άδεια η οποία όμως έχει θεωρηθεί από την αρμόδια δασική αρχή.
Για να εκδοθεί άδεια κυνηγιού σε κατοίκους απαγορευμένων ζωνών της παραμεθορίου περιοχής απαιτείται ειδική έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής.

Σε ποιους απαγορεύεται η χορήγηση άδειας θήρας:
Σε όσους έχουν καταδικασθεί:
Α) Σε κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή ή πλημμέλημα και τους επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.
Β) Σε ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλου και παράβαση των διατάξεων περί θήρας.
Γ) Επί εμπρησμώ ανθρωποκτονία εξ αμελείας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εφ’ όσον η τέλεση των αδικημάτων τούτων συνδέεται προς την άσκηση της θήρας και προς την προστασία των δασών.
Προκειμένου περί καταδικασθέντος για παράβαση των διατάξεων περί θήρας, μπορεί να εγκριθεί η χορήγηση άδεια θήρας από τον Νομάρχη, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας δασικής αρχής, μετά την πάροδο δύο ετών από την έκτιση της ποινής, περί καταδικασθέντος δε σε βαθμό πλημμελήματος για τις παραβάσεις (βλ. παραπάνω) Α), Β), Γ) μπορεί να εγκριθεί η χορήγηση άδειας θήρας από τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μετά από γνώμη της αρμόδιας δασικής αρχής μετά την πάροδο πέντε ετών από την έκτιση της ποινής.

Η μετά την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου καταδίκη, για παράβαση των διατάξεων του παρόντος, συνεπάγεται την ακύρωση της άδειας θήρας ( άδειας κυνηγιού) και κατάσχεται από τα αρμόδια δημόσια όργανα χωρίς να επιστρέφονται τα χρήματα για την έκδοση της κυνηγετικής άδειας χρηματικά ποσά.

Δεν χορηγείται, άδεια θήρας, κυνηγετική άδεια, σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, μπορεί όμως να χορηγηθεί κυνηγετική άδεια σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους εφόσον προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου ότι συγκατατίθεται στην έκδοση άδειας θήρας, άδειας κυνηγιού.

Πότε επιτρέπεται το κυνήγι συγκεκριμένων ειδών :

Α) Του Λαγού την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει την 10η Ιανουαρίου.
Β) Της Ορεινής Πέρδικας αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου.
Γ) Της Πεδινής Πέρδικας αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου.


Πότε επιτρέπεται το κυνήγι των υπόλοιπων θηραμάτων:
Των υπόλοιπων θηραμάτων αρχίζει από 15 Σεπτεμβρίου και λήγει την 10η Μαρτίου.

Ποιες ώρες της ημέρας επιτρέπεται η θήρα:
Η θήρα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας δηλαδή μισή ώρα πριν την ανατολή και μέχρι μισή ώρα πριν τη δύση του ηλίου.


Πότε επιτρέπεται η δια δηλητηρίου καταπολέμηση των επιβλαβών θηραμάτων και υπό ποιες προϋποθέσεις:
Από 11ης Μαρτίου και μέχρις ενάρξεως της κυνηγετικής περιόδου επιτρέπεται η διά δηλητηρίου καταπολέμηση των επιβλαβών θηραμάτων, με μέριμνα και ευθύνη των κυνηγετικών συλλόγων και άνευ χρήσεως κυνηγετικών όπλων, η σύλληψη στις φωλιές των νεογνών και νεοσσών αυτών, ως και η καταστροφή των φωλεών των.

Επίσης η συγκρότηση συνεργείων για έρευνα (παγάνα) ως και η δίωξη των κορακοειδών με επίβλεψη δασικού οργάνου. Κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου η χρήση παγίδων και δηλητήριων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.Ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί με απόφασή του να παρατείνει την θήρα των αποδημητικών πτηνών σε όλη την Επικράτεια ή περιφέρεια αυτής, έπειτα από πρόσθετη καταβολή τέλους το οποίο θα ορίζεται ρητώς στην απόφαση.

Ποια κατηγορία θηραμάτων επιτρέπεται να θηρευτούν και ποιες απαγορεύονται.
Ως θηρεύσιμα θηράματα νοούνται όλα τα άγρια θηλαστικά και πτηνά εκτός από:
Τα θηλαστικά: του Ακανθόχοιρου (σκαντζόχοιρου), της Νυχτερίδας, της Μυγαλής και του Ασπάλακα ( τυφλοπόντικα),
Τα πτηνά: Των μικρότερων κατά μέγεθος, μη συμπεριλαμβανομένης της Σιταρήθρας ( δηλαδή των μικρότερων σε μήκος των 17 εκ.)
Καθώς επίσης του Κύκνου, του Πελαργού, Φοινικοπτέρου, Ροδοχρόου, Γερανού, Κούκκου, όλων των ειδών γυπός ( ορνέου), όλων των ειδών Δρυοκολάπτου, Έποτος ( Τσαλαπετινού), όλων των ειδών κίρκου ( κιρκινεζιού) και Τριόρχου, Ακριδοθήρα ( αγιοπουλιού ), Σίττης ( τσοπανάκου σφυρικτή), Αιγοθήλου ( γιδοβίζι – πλάνου), του μικρού Μελανοκεφάλου Γλάρου, παντός Χελιδόνος, του Κορακίου ( χαλκοκουρούνας), παντός είδος Νυκτοβίων και της Τρυγόνος της Στρεπτοπηλίας Δεκαοκτώ ( δεκαοχτούρας).


Ποιες είναι οι κυνηγετικές περιφέρειες στις οποίες μπορούν να θηρεύουν οι κάτοχοι κυνηγετικής άδειας.
Όλη η επικράτεια διαιρείται στις παρακάτω κυνηγετικές περιφέρειες:
Α) Της Κρήτης και Δωδεκανήσων με τα των αυτών νήσων και με έδρα τα Χανιά.
Β) Των νησιών του Αρχιπελάγους με έδρα την Μυτιλήνη.
Γ) Της Πελοποννήσου με τα νησιά της Ύδρας, Σπετσών, Ζακύνθου, Πόρου, Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και των λοιπών μικρότερων της περιφερείας τους με έδρα την Πάτρα.
Δ) Της Στερεάς Ελλάδας με τα νησιά της Ευβοίας, Λευκάδας, Σκύρου, Αιγίνης, Κυκλάδων, Σαλαμίνας, Κυθήρων, Ύδρας, Σπετσών, και Πόρου, ως και των μικρότερων της περιφέρειας αυτής, με έδρα την Αθήνα.
Ε) Της Ηπείρου με τα νησιά της Κέρκυρας και Παξών, με έδρα τα Ιωάννινα.
Στ) Της Βορείου Ελλάδας ( Μακεδονία – Θράκη) με τα νησιά της Θάσου και Σαμοθράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ζ) Της Θεσσαλίας με τα νησιά των Σποράδων με έδρα τη Λάρισα.

Ποια είναι τα μέσα ασκήσεως θήρας και πως μεταφέρονται τα θηράματα.
Το κυνήγι μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο με το συνηθισμένο κυνηγετικό πυροβόλο όπλο αλλά και με τόξο, κυνηγετικό μαχαίρι με τη συνοδεία σκύλου ή μη.
Ως κυνηγετικό όπλο νοείται το επωμιζόμενο μονόκαννο, δίκανο, επαναληπτικό ή αυτόματο με λείο το εσωτερικό της κάννης και ΟΧΙ ραβδωτό.
Το κυνήγι με πυροβόλο όπλο ή αεροβόλο ή οποιουδήποτε άλλου όπλου απαγορεύεται.

Πως μεταφέρονται τα κυνηγετικά όπλα.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μεταφέρονται κυνηγετικά όπλα με οποιοδήποτε όχημα, τραίνου, πλοίου κ.λ.π και εντός κατοικημένων περιοχών αυτά θε πρέπει να είναι χωρίς φυσίγγια και να φέρεται υποχρεωτικά μέσα σε θήκη, λυμένο. Τα εντός των οικιών φυλαγμένα όπλα πρέπει να είναι χωρίς φυσίγγια. 

Οι κυνηγοί παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τιμωρούνται με κράτηση και στέρηση της άδειας για ένα έτος.

Ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί όταν απαγορεύεται το κυνήγι να επιβάλει με απόφασή του, τη σφράγιση των κυνηγετικών όπλων. Εάν όμως συντρέχουν τεχνικοί ή άλλοι ειδικοί λόγοι οι οποίοι θα αναφέρονται ρητώς στην απόφασή του μπορεί να εξαιρέσει από την υποχρέωση αυτή ορισμένες περιοχές της Επικράτειας.


Επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση παγίδας;

Απαγορεύεται η τοποθέτηση και η χρήση παγίδας, δηλητηρίων, δικτύων, βρόχων, ιξού, ειδικών καθρεπτών, αγκίστρων και παντός είδους ελκυστικών φυτών ή οργάνων ή άλλων ανάλογων μέσων που έχουν ως σκοπό την θανάτωση σύλληψη ή νάρκωση, εν γένει άγριων θηλαστικών και πτηνών καθώς επίσης και η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή των οργάνων τούτων.Επίσης απαγορεύεται η με σκοπό το κυνήγι χρησιμοποίηση ελαστικής σφενδόνης, κραχτών, ομοιωμάτων και μιμητικών φωνών των θηραμάτων.

Χρήση παγίδας επιτρέπεται να γίνεται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας μόνο για επιστημονικούς σκοπούς.

Κυνηγετικά σκυλιά
Τα κυνηγετικά σκυλιά θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δελτίο ταυτότητας. Το δελτίο ταυτότητας χορηγείται στους ιδιοκτήτες τους υπό του οικείου κυνηγετικού συλλόγου ύστερα από την καταβολή παραβόλου.
Για να διακρίνονται τα κυνηγετικά σκυλιά, καθιερώνεται ενιαίο ομοιόμορφο διακριτικό σήμα σε όλη την επικράτεια.
Δεν επιτρέπεται η χωρίς φίμωτρο μεταφορά του κυνηγετικού σκυλιού με δημόσιο μεταφορικό μέσο.
Απαγορεύεται η κατά τη νύκτα κυκλοφορία των κυνηγετικών κυνών ελεύθερα στην ύπαιθρο ή υπό επιτήρηση αλλά και κατά την ημέρα όταν και όπου απαγορεύεται η θήρα.
Αυτός που βρήκε κυνηγετικό σκύλο περιπλανώμενο αλλά φέρει το διακριτικό του σήμα υποχρεούται να το παραδώσει στον ιδιοκτήτη του άμεσα ή στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή δασική αρχή. Η αστυνομική αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως το πλησιέστερο δασικό όργανο. Η δασική ή και άλλη αρχή παραδίδει τον σκύλο στον οικείο κυνηγετικό σύλλογο ο οποίος υποχρεούται να φροντίσει για την εύρεση του κατόχου και την απόδοση τούτου μετά την καταβολή την καταβολή εξόδων διατροφής και συντηρήσεως του κυνηγετικού σκύλου.
Εάν εντός 15 ημερών από της παραδόσεως του κυνηγετικού σκύλου στον κυνηγετικό σύλλογο δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης του ο κυνηγετικός σύλλογος προβαίνει σε δημοπρασία του σκύλου και τα πρακτικά αυτή εγκρίνονται από τον δασάρχη. Το εκπλειστηρίασμα μετά την αφαίρεση των καταβληθέντων εξόδων διατροφής και συντηρήσεως του κυνηγετικού σκύλου, αποδίδεται αποδίδετε στον ιδιοκτήτη του αν παρουσιασθεί μέσα σε ένα μήνα από την εκποίηση.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά και ποια η διαδικασία χορήγησης άδειας θήρας.

Για τους ημεδαπούς κυνηγούς.
1) Αίτηση προς την αρμόδια αρχή της περιοχής ( Δασική Αρχή ) για χορήγηση άδειας θήρας.
2) Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου ( Α.Κ.Κ.Ο ) ή βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
3) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ( ομαδικό ή ατομικό) για την κάλυψη από τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί από την άσκηση του κυνηγιού.
4) Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυνηγίου υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί για παράβαση των αδικημάτων των εδ. α,β και γ της παρ. 1 του άρθρου 264 του ΝΔ 86/1969 ( βλέπε ενδεικτικά παραπάνω) ή ότι εκκρεμεί σε βάρος του σχετική ποινική δίωξη και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση και σύμφωνα με την 8/79 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ δικαιούται της έκδοσης άδειας θήρας.

Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των ανωτέρω αδικημάτων, στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται, το είδος της ποινής, η τυχόν χορηγηθείσα αναστολή της ή επί τυχόν εκτίσεως της ποινής, ο ακριβής χρόνος που παρήλθε από αυτήν.

Οι παλαιοί κυνηγοί στην υπεύθυνη δήλωσή τους θα συμπληρώνουν επιπλέον ότι είναι « κάτοχοι άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε ισχύ ή βεβαίωσης αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου».

Επιπλέον έγγραφα που θα προσκομίσουν οι νέοι κυνηγοί οι οποίοι θα εφοδιαστούν για πρώτη φορά με κυνηγετική άδεια και θα υποβληθούν σε εξετάσεις.
Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις.
Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας. Ως αποδεικτικό νόμιμης κατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση και από τον οικείο Δήμο ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της Εφορίας. Προσοχή! Το αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και για τους παλαιούς κυνηγούς οι οποίοι εκδίδουν άδεια θήρας σε διαφορετική δασική αρχή, λόγω αλλαγής της μόνιμης κατοικίας τους.

Που υποβάλλονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά:
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, για τη χορήγηση της άδειας θήρας, δασική αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερομένου. Εξαιρείται το δικαιολογητικό υπ’ αριθμ. 2, το οποίο απαιτείται μόνο για τους νέους κυνηγούς.
Η αστυνομική αρχή υποχρεούται, εντός 5 εργάσιμων ημερών, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ενημερώσει την αρμόδια δασική αρχή η οποία ανακαλεί αμέσως την άδεια θήρας, ειδοποιώντας τον κυνηγό να παραδώσει το ατομικό βιβλιάριο θήρας.
Όσοι κυνηγοί εφοδιάζονται με άδεια θήρας μέσω του συνεργαζόμενου και αναγνωρισμένου από το ΥΠ.Ε.Κ.Α κυνηγετικού συλλόγου καταθέτουν την αίτηση και τα ανωτέρω δικαιολογητικά στον κυνηγετικό σύλλογο.

Η αίτηση σε Δασική Αρχή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδεια θήρας, δύναται να υποβληθούν από μεμονωμένο κυνηγό, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος είτε μέσω ατομικού πληρεξουσίου Δικηγόρου, όπως νόμος ορίζει.

Κυνηγετική Άδεια για υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε, ομογενείς, αλλοδαπούς 15τους παραμονής και άνω και δια διπλωματικούς υπαλλήλους.

Η άδεια θήρας, η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τα οποία καταθέτουν οι παραπάνω και έχουν εκδοθεί στη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, γίνονται δεκτά από τις δασικές αρχές. Αντίγραφα αυτών αποτελούν στοιχεία του φακέλου που τηρείται στις αρμόδιες δασικές αρχές οι οποίες, όταν το θεωρούν απαραίτητο, δύνανται να ζητούν από τον αιτούντα να προσκομίσει αντίστοιχη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. 

Οι ανωτέρω προκειμένου να εκδώσουν άδεια θήρας συμπληρώνουν δήλωση του νόμου 1599/1986 για τον τόπο κατοικίας τους στην Ελλάδα και καταθέτουν επιπλέον όπως και οι ομογενείς το προβλεπόμενο παράβολο και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν( βλ. παραπάνω).

Διακρίσεις διάφορων τύπων αδειών θήρας.
Η άδεια θήρας έχει ετήσια χρονική διάρκεια ανανεώνεται δηλαδή κάθε έτος. Προς διάκριση των διαφόρων τύπων αδειών θήρας, πέραν της αναγραφής του είδους της χορηγούμενης άδειας στο σώμα του χορηγούμενου εντύπου « ατομικού βιβλιαρίου θήρας» τίθεται έγχρωμη σφραγίδα στη άνω δεξιά θέση της σελίδας, ετήσιας θεώρησης, του βιβλιαρίου ως εξής:
Α) Τοπικές Άδειες θήρας: Πράσινο Χρώμα και θα σημειώνεται το Χρώμα Τ
Β) Περιφερειακές άδειες θήρας: Βαθύ κυανό χρώμα και θα σημειώνεται το γράμμα Π.
Γ) Γενικές Άδειες θήρας: Κόκκινο Χρώμα και θα σημειώνεται το γράμμα Γ.

Για τους υπηκόους ξένων κρατών πλην κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένουν στην Ελλάδα χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ετών ή επισκέπτονται την Ελλάδα για άσκηση κυνηγετικής δραστηριότητας:

Επιτρέπεται να κυνηγούν μόνο στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Κ.Ε.Π), δημόσιες ή ιδιωτικές.

 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα πρέπει να  τηρούνται από τους επίδοξους κυνηγούς διότι η παράβασή τους συνεπάγεται την τιμωρία τους τόσο με την ποινική τους καταδίκη όσο  και με την επιβολή προστίμων και άλλων διοικητικών κυρώσεων. 

Προσοχή! Οι συμβουλές αυτές είναι όλως ενδεικτικές οπότε οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί, επειδή και η νομοθεσία υπόκειται σε συνεχόμενη ανανέωση, θα πρέπει θα απευθυνθούν για περισσότερες λεπτομέρειες και ακρίβεια στους οικείους κυνηγετικούς συλλόγους, ή την οικεία Δασική Αρχή  ή την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή ή στον νομικό τους σύμβουλο.

Διαβάστηκε 2252 φορές